2 years ago

làm bằng đại học dược

làm bằng đại học miễn phí bình thản đến mức “như chưa từng có cuộc chia li” nào xảy ra. Như vậy sẽ mất đi ưu thế cạnh tranh trên thị trường.
Nguyễn Ngọc Thảo Trang, Trường mua bang d read more...2 years ago

hướng dẫn làm bằng đại học giả

làm bằng đại học bách khoa đà nẵng đảm bảo chuẩn đầu vào, thiếu hồ sơ đầu vào, liên thông kết liên sai quy định, không đúng đối tượng, mặc dù có quyết định công nhận tốt nghiệp củ read more...